Impact logo

Dịch vụ website

Dịch vụ quản trị nội dung website tại HCM

Nội dung là quan trọng nhất đối với 1 website, việc cập nhật thường xuyên nội dung cho website sẽ giúp...

Bảng giá tên miền

Domain dịch sang tiếng Việt là “Tên miền”, nó là một đường dẫn tới trang web của bạn hay có thể gọi là một “địa chỉ web”. Giống như căn nhà của bạn vậy, cần phải có một địa chỉ để cho mọi người có thể nhớ và dễ dàng tìm đến mỗi khi cần thiết.

Bảng giá Hosting Linux

Hosting là nơi để chứa nội dung mã lập trình cũng như dữ liệu của website. Mỗi website cần có hosting để có thể hoạt động. Hosting giá rẻ là giải pháp phù hợp cho các cá nhân hoặc doanh nghiệp muốn có một website giới thiệu

Hosting chuyên dùng Email

Email doanh nghiệp giá rẻ là giải pháp Email dành cho các công ty có nhu cầu sau: Tạo email cho nhân viên theo tên miền riêng – VD: cskh@webmau.vn. Sử dụng số lượng Email nhiều để giao dịch thương mại. Quản lý được nội dung email của nhân viên.