Impact logo

Hosting chuyên dùng Email

Hosting chuyên dùng cho việc sử dụng email doanh nghiệp, hòm mail đảm bảo vào inbox chuyên dùng cho email ổn định, cấu hình email nhanh chóng

 

Gói cước M1 M2 M3 M4
Số lượng tên miền  1 1  1  1
Tài khoản 10 20 30 50
Lưu trữ 10GB 20GB 30GB 50GB
File đính kèm 30MB 30MB 30MB 30MB
Tính năng
Webmail icon-co icon-co icon-co icon-co
Mobile Webmail icon-co icon-co icon-co icon-co
Address book icon-co icon-co icon-co icon-co
POP Mail icon-co icon-co icon-co icon-co
IMAP icon-co icon-co icon-co icon-co
Tự quản lý icon-co icon-co icon-co icon-co
Giá/năm (chưa bao gồm VAT) 500,000 700,000 900,000 1,200,000