Impact logo

Quy trình thiết kế Website tại Webmau.vn

Quy trình thiết kế website chuyên nghiệp tại Webmau.vn

Với những thông tin chúng tôi cung cấp dưới đây hy vọng sẽ giúp cho bạn những người đang và sẽ là Khách hàng của webmau.vn hiểu rõ được các bước cũng như trình tự thực hiện một website hoàn tất.

Bước 1
 
TIẾP NHẬN YÊU CẦU
 
- Nhân viên Webmau tiếp nhận yêu cầu từ khách hàng
- Khách hàng cung cấp các thông tin sau:
1. Lĩnh vực kinh doanh
2. Yêu cầu cụ thể tính năng trên website
3. Website mẫu nếu có (Webmau sẽ dựa vào những tính năng trên website này phân tích và báo giá chi tiết cho khách hàng)
4. Thông tin khách hàng: Họ tên / Địa chỉ / Điện thoại / Email
Bước 2
 
PHÂN TÍCH VÀ BÁO GIÁ
 
Sau khi tiếp nhận yêu cầu từ khách hàng. NVKD sẽ phối hợp với bộ phận Báo giá phân tích và đánh giá yêu cầu, tính năng, giao diện website.
Bước 3
 
THỐNG NHẤT KÝ HỢP ĐỒNG
 
Khách hàng và Webmau thống nhất về giá cũng như yêu cầu về tính năng, giao diện website. Hai bên thống nhất về các điều khoản hợp đồng và tiến hành KÝ HỢP ĐỒNG
Bước 4
 
THIẾT KẾ DEMO
 
Nhân Viên Kinh Doanh triển khai dự án cho Phòng Kỹ Thuật dựa trên những yêu cầu của khách hàng đã thống nhất.
Phòng Kỹ Thuật tiếp nhận dự án, sắp xếp thời gian và nhân sự phù hợp để thực hiện dự án. Đúng tiến độ và đúng yêu cầu.
Sau khi demo được thực hiện hoàn tất Phòng kỹ thuật sẽ thông báo lại cho Nhân viên kinh doanh xem qua trước khi gửi cho khách hàng
Bước 5
 
TIẾP NHẬN YÊU CẦU CHỈNH SỬA DEMO

Demo được Nhân viên kinh doanh gửi qua khách hàng sẽ xem xét và có những điều chỉnh (nếu có) Khách hàng - Nhân viên kinh doanh - Phòng kỹ thuật phối hợp chỉnh sửa dựa trên những yêu cầu và tính năng trong Hợp Đồng.
Trên cơ sở ý kiến phản hồi của bạn, nhân viên thiết kế giao diện của chúng tôi sẽ chỉnh sửa giao diện (nếu được yêu cầu) trước khi nghiệm thu giao diện lần cuối. Chúng tôi tin tưởng việc khách hàng tham gia trực tiếp vào quy trình sáng tạo sẽ đảm bảo giao diện thiết kế đáp ứng được các yêu cầu đề ra ban đầu.
Bước 6
 
DUYỆT DEMO
 
Hoàn tất các chỉnh sửa theo yêu cầu khách hàng. 
Sau khi demo đã được khách hàng đồng ý, chúng tôi sẽ tiến hành lập trình cho website. Trong quá trình thực hiện, chúng tôi sẽ thường xuyên trình bày trực tuyến để khách hàng theo dõi tiến độ công việc.
Trong giai đoạn chờ Webmau.vn thực hiện, phía khách hàng sẽ chuẩn bị tài liệu chi tiết để đưa lên website (các bài giới thiệu, các thông tin sản phẩm...) Công việc này càng được chuẩn bị công phu, hiệu suất thực tế của website sẽ càng cao.
Bước 7
 
TIẾN HÀNH THỰC HIỆN WEBSITE
 
Sau khi demo được duyệt Phòng kỹ thuật và Nhân viên kinh doanh phối hợp và theo sát dự án. 
Đảm bảo dự án " Đúng yêu cầu - Đúng thời gian" 
- Xây dựng cơ sở dữ liệu dựa trên thiết kế.
- Soạn thảo nội dung tài liệu, chỉnh sửa hoàn thiện nội dung rồi đưa lên trang web.
- Tích hợp hệ thống: lắp ghép phân tích thiết kế, nội dung lập trình thành một sản phẩm.
- Tiến hành kiểm tra, chỉnh sửa và thực hiện nghiệm thu nội bộ
Phòng kỹ thuật thực hiện hoàn tất dự án Thông báo lại với Nhân viên kinh doanh.
Bước 8
 
BÀN GIAO VÀ BẢO HÀNH WEBSITE
 
Sau khi dự án thực hiện hoàn tất Nhân viên kinh doanh sẽ gửi cho khách hàng về dự án thực hiện. Hai bên phối hợp chỉnh sửa (nếu có) và đi đến thống nhất nghiệm thu và bàn giao website
Nhân viên kinh doanh hướng dẫn khách hàng sử dụng các công cụ trong quản trị web. Hướng dẫn sử dụng website.
 
Trong thời gian sử dụng nếu khách hàng phát hiện ra lỗi kỹ thuật do Webmau hoặc những lỗi khác trong quá trình sử dụng. Khách hàng vui lòng liên hệ lại với Nhân viên kinh doanh làm việc lần đầu. Gửi yêu cầu chỉnh sửa cho Webmau. Sau khi xem xét các yêu cầu. Webmau sẽ thực hiện việc chỉnh sửa trong thời gian sớm nhất.
(Những yêu cầu khác phát sinh Webmau sẽ báo giá cụ thể và thời gian thực hiện)
Tất cả các website thực hiện tai webmau đều được Bảo hành suốt quá trình sử dụng dịch vụ tại Webmau.vn.