Hướng dẫn đăng kí website bán hàng với Bộ Công Thương


 Webmau.vn    18-05-2016    1040+    chia sẻ 

 1. ÁP DỤNG VỚI WEBSITE THUỘC QUYỀN SỞ HỮU CỦA CÁ NHÂN:

 
Website bán hàng của khách hàng webmau.vn hiện theo những bước sau để đăng ký.
 
Lưu ý: Việc đăng ký cần đến mã số thuế.
 
Trường hợp cá nhân chưa có mã số thuế cá nhân (MSTCN) cần tiến hành đăng lý MSTCN trước khi tiến hành đăng ký thông báo website
Để đăng ký MSTCN, khách hàng mang theo chứng minh thư đến chi cục thuế của quận đang sinh sống để tiến hành đăng ký lấy MSTCN
Quy trình đăng ký hộ kinh doanh cá thể:
 
Điền đầy đủ thông tin theo đơn đăng ký hộ kinh doanh cá thể (theo mẫu sau)
Photo chứng minh thư nhân dân
Quý khách hoặc người đại diện hộ gia đình gửi Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan Đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh. Thời gian chờ giấy đăng ký kinh doanh hộ cá thể là 5 ngày làm việc
Tham khảo quy trình đăng ký hộ kinh doanh cá thể chi tiết tại đây.
 
Viêc đăng ký hiện nay chưa mất phí.
 
Bước 1: Đăng ký tài khoản
 
Truy cập vào đường link: http://www.online.gov.vn/HomePage.aspx
Click vào nút “Đăng ký” để tiến hành đăng ký tài khoản
Link đăng ký tài khoản: http://www.online.gov.vn/Register/BusinessRegister.aspx
 
Sau khi click vào nút “Đăng ký” sẽ có màn hình để điền thông tin đăng ký
Thông tin cá nhân:
 
- Chọn đối tượng đăng ký: Cá nhân
 
- Họ và tên: Nhập tên chủ website
 
- Mã số thuế cá nhân: Nhập MSTCN
 
+ Trường hợp cá nhân đã có MSTCN nhưng không nhớ:
 
Truy cập: http://tncnonline.com.vn/pages/tracuumst.aspx
 
Nhập số CMT để tra cứu MSTCN
 
+ Trường hợp chưa có MSTCN tiến hành đăng ký MSTCN theo hướng dẫn ở trên:
 
Nhập các thông tin khác: ngày sinh, số CMTND, ngày cấp, nơi cấp, địa chỉ thường chú, quốc gia: Lưu ý nhập đúng theo thông tin trên CMTND
 
Thông tin tài khoản:
 
- Tài khoản: được lấy mặc định theo MSTCN
 
- Nhập mật khẩu và email (chọn địa chỉ email quý khách vào thường xuyên để nhận được thông báo kịp thời từ bộ công thương)
 
>>> Click nút “Gửi đăng ký” để hoàn thành Bước 1: Đăng ký tài khoản
 
Bước 2: Xác nhận tài khoản
 
Sau khi gửi thông tin tài khoản thành công:
 
Bạn sẽ nhận được email từ bộ công thương, bộ công thương sẽ tiến hành duyệt thông tin đăng ký của bạn trong 3 ngày làm việc và gửi lại email phản hồi về việc bạn đã đăng ký thành công hay chưa
Trường hợp quá 3 ngày bạn không nhận được mail từ bộ công thương:
 
Liên hệ số điện thoại: 04.22205512 đọc MSTCN để hỏi về việc đăng ký tài khoản đã thành công chưa.
Bước 3: Khai báo loại hình dịch vụ thương mại điện tử
 
Truy cập: http://www.online.gov.vn/HomePage.aspx
 
Điền thông tin: Tên đăng nhập, mật khẩu => đăng nhập để tiến hành khai báo loại hình dịch vụ
 
Click “Thông báo website” để tiến hành thông báo
- Nhập thông tin tên website: có thể là tên cửa hàng ví dụ shop Anh Thư, Shop Thời trang độc...
 
- Nhập tên miền website và nhập tất cả tên miền trỏ về website nếu có
 
- Chọn loại hàng hóa và dịch vụ cung cấp website: click vào nút “Chọn” để chọn loại hàng hóa dịch vụ cung cấp
 
- Đơn vị cung cấp hosting: Lựa chọn option “Gigadata”
 
>>> Click “File đính kèm” để chuyển sang bước tiếp theo
 
- Đối với chủ website là cá nhân cần chuẩn bị bản scan chứng minh thư nhân dân hoặc chụp ảnh CMTND để upload file
 
- Click vào nút “Chọn file” để upload chứng minh thư nhân dân và giấy phép hộ kinh doanh cá thể lên hồ sơ, sau khi chọn file xong click “Upload file”
 
- Upload File thành công, chọn “Gửi hồ sơ” để hoàn thành việc đăng ký thông báo website bán hàng
 
Lưu ý:
 
+ Hồ sơ sau khi được gửi sẽ ở trạng thái “Chờ duyệt” sau 3 ngày làm việc Bộ Công Thương sẽ có thông báo đến email hoặc đăng nhập vào tài khoản để kiểm tra hồ sơ của mình đã được duyệt hay chưa. Trường hợp hồ sơ chưa được duyệt cần cung cấp hoặc chỉnh sửa lại thông tin theo yêu cầu
 
+ Đây 3 bước của quá trình đăng ký thông báo website bán hàng với chủ website là cá nhân
 
+ Đối với những website đơn thuần chỉ bán hàng bạn chỉ cần thực hiện 3 bước này là hoàn thành quá trình đăng ký.
 
+ Các website có chức năng như sàn giao dịch, nhóm mua, deal khuyến mại hoặc cung cấp dịch vụ thương mại điện tử, cần thực hiện theo một quy trình khác
 
2. Áp dụng với website thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp/ công ty:
 
Website bán hàng của khách hàng webmau hiện theo những bước sau để đăng ký website thương mại điện tử.
Mã số thuế công ty.
Bản mềm hoặc scan chứng nhận đăng ký kinh doanh
Viêc đăng ký hiện nay chưa mất phí.
Bước 1: Đăng ký tài khoản
 
Truy cập vào đường link: http://www.online.gov.vn/HomePage.aspx
Click vào nút “Đăng ký” để tiến hành đăng ký tài khoản
 
 
Sau khi click vào nút “Đăng ký” sẽ có màn hình để điền thông tin đăng ký
 
Thông tin cá nhân:
 
- Chọn đối tượng đăng ký: Thương nhân (lưu ý không chọn Tổ chức vì tổ chức chỉ dành cho các đơn vị hành chính sự nghiệp nhà nước không có mã số thuế)
 
- Nhập các thông tin tên công ty, mã số thuế, lĩnh vực đăng ký kinh doanh, địa chỉ...
 
Thông tin tài khoản:
 
- Tài khoản: được lấy mặc định theo MST công ty
 
- Nhập mật khẩu và email (chọn địa chỉ email quý khách vào thường xuyên để nhận được thông báo kịp thời từ bộ công thương)
 
Thông tin người đại diện pháp luật:
 
- Nhập đầy đủ thông tin họ tên, ngày sinh, địa chỉ liên lạc, điện thoại, chức vụ... vào from theo mẫu
 
Click nút “Gửi đăng ký” để hoàn thành Bước 1: Đăng ký tài khoản
 
Bước 2: Xác nhận tài khoản
 
Sau khi gửi thông tin tài khoản thành công:
 
Bạn sẽ nhận được email từ bộ công thương, bộ công thương sẽ tiến hành duyệt thông tin đăng ký của bạn trong 3 ngày làm việc và gửi lại email phản hồi về việc bạn đã đăng ký thành công hay chưa
Trường hợp quá 3 ngày bạn không nhận được mail từ bộ công thương:
 
Liên hệ số điện thoại: 04.22205512 đọc MST để hỏi về việc đăng ký tài khoản đã thành công chưa.
 

Bước 3: Khai báo loại hình dịch vụ thương mại điện tử
 
Truy cập: http://online.gov.vn/HomePage.aspx
 
Điền thông tin: Tên đăng nhập, mật khẩu => đăng nhập để tiến hành khai báo loại hình dịch vụ
 
Click “Thông báo website” để tiến hành thông báo
 
- Nhập thông tin tên website
 
- Nhập tên miền website và nhập tất cả tên miền trỏ về website nếu có
 
- Chọn loại hàng hóa và dịch vụ cung cấp website: click vào nút “Chọn” để chọn loại hàng hóa dịch vụ cung cấp
 
- Đơn vị cung cấp hosting: Lựa chọn option “Gigadata”
 
>>> Click “File đính kèm” để chuyển sang bước tiếp theo
 
- Đối với chủ website là doanh nghiệp/ công ty cần scan giấy phép đăng ký kinh doanh để upload file
 
- Click vào nút “Chọn file” để upload giấy phép đăng ký kinh doanh lên hồ sơ, sau khi chọn file xong click “Upload file”
 
- Upload File thành công, chọn “Gửi hồ sơ” để hoàn thành việc đăng ký thông báo website bán hàng
 
Lưu ý:
 
+ Hồ sơ sau khi được gửi sẽ ở trạng thái “Chờ duyệt” sau 3 ngày làm việc Bộ Công Thương sẽ có thông báo đến email hoặc đăng nhập vào tài khoản để kiểm tra hồ sơ của mình đã được duyệt hay chưa. Trường hợp hồ sơ chưa được duyệt cần cung cấp hoặc chỉnh sửa lại thông tin theo yêu cầu
 
+ Đây 3 bước của quá trình đăng ký thông báo website bán hàng với chủ website là doanh nghiệp / công ty
 
+ Đối với những website đơn thuần chỉ bán hàng bạn chỉ cần thực hiện 3 bước này là hoàn thành quá trình đăng ký.
 
+ Các website có chức năng như sàn giao dịch, nhóm mua, deal khuyến mại hoặc cung cấp dịch vụ thương mại điện tử, cần thực hiện theo một quy trình khác

 

 

 

sm

Hướng dẫn đăng kí website bán hàng với Bộ Công Thương

Ngày 15/11/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định 185/2013NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Trong đó có quy định cụ thể các chế tài đối với các hành vi vi phạm về thương mại điện tử (TMĐT).   Các mức phạt đối với những vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh TMĐT được quy định cụ thể tại Nghị định này. Cụ thể, các hành vi vi phạm quy định về thiết lập website, bị phạt tiền từ 5 đến 20 triệu đồng đối với hành vi thiết lập website TMĐT mà không thông báo với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định; không thông báo sửa đổi, bổ sung khi có sự thay đổi thông tin liên quan đến website cung cấp dịch vụ TMĐT đã đăng ký.   Mức phạt sẽ từ 20 đến 30 triệu đồng đối với hành vi thiết lập website cung cấp dịch vụ TMĐT khi chưa được xác nhận đăng ký theo quy định; Nhận chuyển nhượng website cung cấp dịch vụ TMĐT mà không đăng ký lại; cung cấp dịch vụ TMĐT không đúng với hồ sơ đăng ký; hoặc gian dối, cung cấp thông tin sai sự thật khi đăng ký website; Giả mạo thông tin đăng ký trên website cung cấp dịch vụ TMĐT.

sm

Redirect 301 là gì ? tại sao phải Redirect 301

.htaccess là 1 file cấu hình đặc biệt, cho phép bạn thay đổi cách hoạt động của máy chủ Apache ở tầng folder.

sm

Responsive Web Design là gì và nó giúp ích như thế nào cho việc duyệt web trên thiết bị di động

Ngày này, hầu hết các doanh nghiệp mới đều muốn có một phiên bản di động cho trang web của họ. Đó là nhu cầu thực tế rất cần thiết vì rất nhiều khách hàng của họ sử dụng smartphone để truy cập Web và họ phải có một thiết kế cho BlackBerry, khác dành cho iPhone, iPad, netbook, Kindle – và tất cả phải tương thích với độ phân giải màn hình của các thiết bị đó.

sm

Như thế nào gọi là một website chuẩn Seo?

Seo là quá trình tối ưu hóa để website bạn có mặt trong top của các trang web tìm kiếm như Google.com, Yahoo.com, Bing.com...  


 


 

Danh mục

CÁC CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN CỦA CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG HỖ TRỢ BẠNHỗ trợ kỹ thuật

028.66.57.58.54

Hỗ trợ nhanh chóng, chuyên nghiệpMr Bảo

0944 44 4543

Với sự hỗ trợ của webmau.vn bạn sẽ sẵn sàng để kinh doanh online

Tìm thêm các chuyên viên hỗ trợ của chúng tôi

Hợp tác doanh nghiệp

Mọi sự hợp tác đều khởi nguồn từ những cuộc trò chuyện. Hãy chia sẻ với web mẫu những mong muốn của bạn. Chúng tôi sẽ cùng bạn tạo nên những giá trị khác biệt. Liên hệ với chúng tôi 028.66.860.863

Tuyển dụng nhân viên webmau